Taşımacılık Terimleri

  Advertising
Taşımacılık Terimleri nelerdir

Taşımacılık Sektöründe kullanılan Taşımacılık Terimleri nelerdir?

Taşımacılık terimleri, lojistik ve taşımacılık sektöründe sıkça kullanılan kavramları ifade eder. İşte taşımacılık sektöründe kullanılan genel hatları ile yaygın taşımacılık terimleri:

 • Nakliye: Malların bir yerden başka bir yere taşınması sürecidir.
 • Lojistik: Malların tedarik zinciri boyunca planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesini kapsayan bir süreçtir.
 • Taşıma Modları: Kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve demiryolu gibi farklı taşıma yöntemleridir.
 • Navlun: Bir malın taşınması için ödenen ücrettir.
 • Konteyner: Standart boyutlarda ve taşınabilir yapıda olan yük birimleridir. Taşımacılıkta sıkça kullanılır.
 • Depolama: Malların geçici olarak saklandığı ve yönetildiği bir alan veya tesisin faaliyetidir.
 • Lojistik Zinciri: Tedarikçilerden üreticilere, dağıtım merkezlerine ve son kullanıcılara kadar olan mal ve hizmet akışını içeren bir sistemdir.
 • Taşıma Sigortası: Taşımacılık sürecinde malın kaybı, hasarı veya hırsızlık gibi risklere karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.
 • Palet: Yükleri taşımak, depolamak ve elleçlemek için kullanılan ahşap, plastik veya metal platformlardır.
 • Transit: Bir ülke veya bölge üzerinden geçiş yapmak anlamına gelir. Transit taşımacılık, bir ülkeden diğerine geçiş sürecini ifade eder.
 • Ro-Ro: Araçların ve diğer yüklerin bir gemiye sürülerek veya çekilerek yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı bir taşıma yöntemidir.
 • Konteyner Limanı: Konteynerlerin gemilere yüklendiği veya gemilerden boşaltıldığı limanlardır.
 • Tır: Kara yolu taşımacılığında kullanılan büyük yük taşıma aracıdır.
 • Kargo: Taşınacak olan mal veya yükü ifade eder.
 • Gümrükleme: Uluslararası taşımalarda, mal ve yüklerin gümrük mevzuatına uygun olarak ithalat veya ihracat işlemlerinin yapılmasıdır.

Bu sadece bazı yaygın taşımacılık terimlerinin bir örneğidir. Taşımacılık sektöründe daha birçok özel terim ve kavram bulunmaktadır. (Taşımacılık terimleri)

Yurtdışı Taşımacılıkda kullanılan terimler nelerdir

Yurtdışı taşımacılık terimleri, uluslararası lojistik ve taşımacılık süreçlerinde sıkça kullanılan kavramları ifade eder. İşte yaygın yurtdışı taşımacılık terimlerinin bazıları:

İhracat: Bir ülkeden başka bir ülkeye mal veya hizmet satışını ifade eder.

İthalat: Bir ülkeden başka bir ülkeye mal veya hizmet alımını ifade eder.

Mikro ithalat-ihracat: Mikro ithalat-ihracat, genellikle küçük ölçekli işletmelerin yaptığı düşük hacimli ticaret anlamına gelir. Bu tür işletmeler, sınırlı kaynaklara sahip olabilir ve genellikle küçük miktarlarda ürünleri başka ülkelere ithal eder veya ihraç ederler.

Gümrük: Ülkeler arasındaki sınırlarda mal ve hizmetlerin geçişine ve gümrük işlemlerine ilişkin düzenlemeleri yapar.

CIF: “Cost, Insurance, Freight” kısaltmasıdır ve taşıma maliyetini, sigortayı ve navlunu ifade eder. CIF, ihracatçının malları taşıyıcıya teslim etmek ve taşıma sürecindeki masrafları karşılamakla yükümlü olduğu bir ticaret terimidir.

FOB: “Free On Board” kısaltmasıdır ve ihracatçının malı belirli bir limanda veya yüklemeye hazır bir şekilde teslim ettiği bir ticaret terimidir. FOB’da navlun ve sigorta masrafları alıcıya aittir.

Ex Works (EXW): Satıcı, malı kendi teslim noktasında, alıcının ülkesi dışında hazır hale getirir. Alıcı, malın taşınmasından ve gümrük işlemlerinden sorumludur.

Bill of Lading (B/L): Taşıma sözleşmesini temsil eden ve malların taşıma sürecindeki bilgileri içeren belgedir.

Custom Clearance: Gümrük işlemlerinin tamamlanması ve malların ithalat veya ihracat sürecinde resmi olarak onaylanmasıdır.

Incoterms: Uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerini ve ticari sorumlulukları tanımlayan resmi kurallardır. Örneğin, EXW, FOB, CIF gibi terimler Incoterms’e aittir.

Tarife: Bir ülkenin ithalat veya ihracat için belirlediği gümrük vergileri ve diğer resmi harçları ifade eder.

Taşıma Belgeleri: Malların uluslararası taşımacılık sürecinde kullanılan belgelerdir. Bunlar arasında fatura, paketleme listesi, taşıma sigortası belgesi, konşimento, sertifika ve fumigasyon belgesi gibi belgeler yer alır.

Transit Süreci: Bir ülkeden başka bir ülkeye taşınan malların, transit ülke veya bölgeler üzerinden geçtiği süreçtir.

VGM (Verified Gross Mass): Deniz yolu taşımacılığında konteynerlerin brut ağırlığının belirlenmesini gerektiren bir düzenlemeyi ifade eder.

ATA Carnet: Geçici olarak ihracat veya ithalat yapılan malzemelerin gümrük işlemlerini kolaylaştıran bir belgedir.

TIR Carnet: Karayolu taşımacılığı için kullanılan ve uluslararası geçişlerde gümrük işlemlerini kolaylaştıran bir belgedir.

Bu, yurtdışı taşımacılık sürecinde yaygın olarak kullanılan terimlerden sadece birkaçıdır. Uluslararası taşımacılıkta kullanılan Taşımacılık terimlerinden daha birçok özel terim ve kavram bulunmaktadır. (Taşımacılık terimleri)

Yurtiçi Taşımacılıkda kullanılan terimler nelerdir

Yurtiçi taşımacılık terimleri, bir ülke içindeki lojistik ve taşımacılık süreçlerinde kullanılan kavramları ifade eder. İşte yaygın yurtiçi taşımacılık terimlerinin bazıları:

 • Kargo: Mal veya eşyanın taşınmasını ifade eder.
 • Taşıma Şirketi: Yurtiçi taşımacılık hizmeti sunan firmalardır. Örnek olarak kargo şirketleri veya nakliye firmaları verilebilir.
 • Kargo Takip: Kargo gönderilerinin takip edilebilmesini sağlayan sistem veya hizmettir. Müşteriler, kargonun nerede olduğunu ve teslim tarihini takip edebilir.
 • Gönderi Numarası: Kargonun takip edilebilmesi için kullanılan benzersiz numaradır. Müşteriye verilen bu numara ile kargonun durumu sorgulanabilir.
 • Dağıtım: Mal veya eşyanın alıcıya teslim edilmesi işlemidir.
 • Depolama: Mal veya eşyanın geçici olarak saklandığı depolama alanlarıdır. Bu alanlar genellikle lojistik merkezlerinde veya depolama tesislerinde bulunur.
 • Navlun: Mal veya eşyanın taşınması için ödenen taşıma ücretidir.
 • Konsolidasyon: Birden fazla gönderinin tek bir sevkiyat halinde birleştirilmesi işlemidir. Bu sayede daha verimli ve ekonomik taşıma sağlanır.
 • Ölçü Birimi: Kargonun boyutunu veya ağırlığını ifade eden birimdir. Örnek olarak kilogram, metreküp veya palet gibi birimler kullanılabilir.
 • Teslimat Süresi: Kargonun gönderici tarafından belirlenen tarih veya sürede alıcıya teslim edilmesi gereken süreyi ifade eder.
 • Kurye: Küçük ve hızlı teslimatlar için kullanılan kargo hizmetidir. Genellikle belgeler veya küçük paketlerin hızlı bir şekilde alıcıya iletilmesi amacıyla kullanılır.
 • Lojistik: Malların taşınması, depolanması ve dağıtımı gibi tüm süreçleri kapsayan bir alanı ifade eder.
 • Yükleme ve Boşaltma: Mal veya eşyanın taşıma aracına yüklenmesi veya taşıma aracından indirilmesi işlemidir.
 • Sigorta: Taşımacılık sürecinde oluşabilecek risklere karşı mal veya eşyanın sigortalanması işlemidir.

Bu, yurtiçi taşımacılık sürecinde yaygın olarak kullanılan terimlerden sadece birkaçıdır.

Yurtiçi taşımacılıkta daha birçok özel terim ve kavram bulunmaktadır. (Taşımacılık terimleri)

Havayolu Kargo’da kullanılan terimler nelerdir

Havayolu kargo taşımacılığıyla ilgili kullanılan Taşımacılık terimleri şunlardır:

Air Waybill (AWB): Havayolu taşımacılığında kullanılan taşıma senedi veya kargo makbuzu. Göndericinin, alıcının ve taşıyıcının bilgilerini içerir.

Freight Forwarder: Havayolu kargo taşımacılığıyla ilgili lojistik hizmetler sunan firma veya kuruluş. Gönderilerin organize edilmesi, taşıma düzenlemelerinin yapılması, gümrük işlemlerinin takibi gibi hizmetler sunar.

Cargo Terminali: Havayolu kargolarının kabul edildiği, işlendiği ve dağıtımının yapıldığı tesis veya merkez.

Uçak Kargo Bölümü: Uçaklarda yolcu kabininin ayrılmış bir bölümü veya uçak gövdesindeki özel bir bölüm, kargo taşımacılığı için kullanılır.

Uçuş Kodu: Havayolu şirketlerinin her uçuşa verdiği benzersiz kod. Uçuş kodu, gönderilerin belirli bir uçuşa ve rotaya atamasını sağlar.

Freight Charge: Havayolu kargo taşımacılığı için talep edilen taşıma ücreti. Bu ücret, kargonun ağırlığı, boyutu, taşınacağı mesafe ve diğer faktörlere göre belirlenir.

Transit Süresi: Kargonun gönderici tarafından belirlenen noktadan alınması ve alıcıya teslim edilmesi arasındaki süre.

Cargo Manifest: Havayolu kargo taşımacılığında taşınacak olan tüm kargoların listesi. Bu manifest, uçağın yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kullanılır.

Dangerous Goods (Tehlikeli Maddeler): Havayolu taşımacılığında taşınması kontrollü ve düzenlenmiş olan tehlikeli maddeler. Bu maddelerin taşınması için özel izinler ve güvenlik önlemleri gereklidir.

Handling: Kargonun taşıma araçlarına yüklenmesi, indirilmesi ve taşınmasıyla ilgili işlemler. Bu işlemler, hava kargo terminalinde gerçekleştirilir.

AWB Numarası: Her havayolu kargosuna atanan benzersiz numara. Bu numara, kargonun takibi için kullanılır.

Load Factor: Bir uçaktaki kargo kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösteren oran. Load factor, uçağın kargo taşıma kapasitesini optimize etmek için önemlidir.

Customs Clearance: Gümrük işlemlerinin tamamlanması süreci. Havayolu kargo taşımacılığında, gönderinin gümrük kontrollerinden geçirilmesi ve gerekli belgelerin düzenlenmesi gereklidir.

Unit Load Device (ULD): Havayolu kargosunun taşınması için kullanılan standart konteyner veya paletler. ULD’ler, kargonun uçağa güvenli bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar.

Bu, havayolu kargo taşımacılığıyla ilgili yaygın terimlerden sadece birkaçıdır. Havayolu taşımacılığında daha birçok özel terim ve kavram bulunmaktadır. (Taşımacılık terimleri)

Denizyolu Kargo’da kullanılan terimler nelerdir

Denizyolu kargo taşımacılığıyla ilgili bazı taşımacılık terimleri şunlardır:

 • Bill of Lading (B/L): Denizyolu taşımacılığında kullanılan taşıma senedi veya kargo makbuzu. Göndericinin, alıcının ve taşıyıcının bilgilerini içerir. Aynı zamanda kargo sahipliğini de belirtir.
 • Container: Kargo taşımacılığında kullanılan standart boyutlarda olan metal veya plastik kaplar. Kargonun güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
 • Port of Loading: Kargonun yükleneceği liman.
 • Port of Discharge: Kargonun boşaltılacağı liman.
 • Freight Forwarder: Denizyolu kargo taşımacılığıyla ilgili lojistik hizmetler sunan firma veya kuruluş. Gönderilerin organize edilmesi, taşıma düzenlemelerinin yapılması, gümrük işlemlerinin takibi gibi hizmetler sunar.
 • Container Terminal: Denizyolu kargolarının kabul edildiği, işlendiği ve dağıtımının yapıldığı tesis veya merkez.
 • Full Container Load (FCL): Bir konteynerin tamamen bir göndericinin kargonu taşıdığı durum. Konteynerin tam kapasitesi kullanılır.
 • Less Container Load (LCL): Bir konteynerin birden fazla göndericinin kargosunu taşıdığı durum. Konteyner içerisindeki alan paylaşılır.
 • Demurrage: Konteynerin limanda gereğinden fazla süre kalmasından dolayı talep edilen ücret.
 • Freight Rate: Denizyolu kargo taşımacılığı için talep edilen taşıma ücreti. Bu ücret, kargonun ağırlığı, boyutu, taşınacağı mesafe ve diğer faktörlere göre belirlenir.
 • Liner Service: Düzenli olarak belirli limanlar arasında gerçekleştirilen denizyolu taşımacılığı hizmeti.
 • Chartering: Bir gemiyi belirli bir süre veya belirli bir yolculuk için kiralamak.
 • Free on Board (FOB): Satıcının malı taşıma aracına yüklediği ve malın taşıma masraflarını karşıladığı nokta. Alıcı, malın üzerindeki riski ve maliyeti buradan itibaren üstlenir.
 • Carrier: Kargo taşımacılığı yapan deniz taşıma şirketi.
 • ETA (Estimated Time of Arrival): Kargonun varması beklenen tahmini varış süresi.

Bu, denizyolu kargo taşımacılığıyla ilgili yaygın terimlerden sadece birkaçıdır. Denizyolu taşımacılığında daha birçok özel terim ve kavram bulunmaktadır. (Taşımacılık terimleri)

Karayolu Kargo’da kullanılan terimler nelerdir

Karayolu kargo taşımacılığıyla ilgili bazı taşımacılık terimleri şunlardır:

FTL (Full Truck Load): Bir kamyonun tam kapasiteyle bir göndericinin kargosunu taşıdığı durum. Kamyonun tamamı tek bir göndericiye aittir.

LTL (Less Than Truckload): Bir kamyonun birden fazla göndericinin kargosunu taşıdığı durum. Kamyonun içerisindeki alan paylaşılır.

Pickup: Göndericinin kargonun alınması için belirli bir yerde kamyonun beklemesini sağlaması.

Delivery: Kargonun belirli bir adrese teslim edilmesi.

Consignee: Kargonun teslim edileceği alıcı veya alıcının temsilcisi.

Consignor: Kargonun gönderildiği gönderici veya göndericinin temsilcisi.

Freight: Kargonun taşınması için talep edilen ücret.

Carrier: Kargo taşımacılığı yapan karayolu taşıma şirketi.

Shipment: Bir gönderinin toplu halde taşınan parçası.

Load Capacity: Bir kamyonun taşıma kapasitesi. Genellikle ağırlık veya hacim olarak ifade edilir.

Pallet: Kargo malzemelerinin güvenli bir şekilde taşınması ve depolanması için kullanılan ahşap veya plastik platform.

TIR Carnet: Uluslararası karayolu taşımacılığında kullanılan ve gümrük işlemlerini kolaylaştıran belge.

Waybill: Karayolu taşımacılığında kullanılan taşıma belgesi. Göndericinin, alıcının ve taşıyıcının bilgilerini içerir.

Transit Time: Kargonun göndericiden alınması ve alıcıya teslim edilmesi arasındaki süre.

Freight Forwarder: Karayolu kargo taşımacılığıyla ilgili lojistik hizmetler sunan firma veya kuruluş. Gönderilerin organize edilmesi, taşıma düzenlemelerinin yapılması, gümrük işlemlerinin takibi gibi hizmetler sunar.

Bu, karayolu kargo taşımacılığıyla ilgili yaygın taşımacılık terimlerden sadece birkaçıdır.

Karayolu taşımacılığında daha birçok özel terim ve kavram bulunmaktadır. (Taşımacılık terimleri)

Uluslararası Kargo hizmetine özgü terimler nelerdir

Uluslararası kargo taşımacılığı hizmetine özgü taşımacılık terimleri şunlardır:

 • Freight Forwarder: Uluslararası kargo taşımacılığıyla ilgilenen, gönderilerin organize edilmesi, taşınması ve takibiyle ilgilenen firma veya ajans.
 • Bill of Lading (B/L): Uluslararası denizyolu taşımacılığında kullanılan taşıma senedi. Göndericinin yükünü taşıyıcıya teslim ettiğini ve alıcının yükü teslim almayı kabul ettiğini belgeleyen resmi belge.
 • Customs Clearance: Gümrük işlemleri. Uluslararası kargo taşımacılığında, gönderinin gümrük prosedürlerine uygun şekilde geçiş yapması için gereken işlemler ve belgelerin tamamlanması süreci.
 • Incoterms: Uluslararası ticarette kullanılan teslim şartları. Satıcı ve alıcı arasında malın teslimatı, taşıma sorumluluğu ve mülkiyet transferi gibi konuları belirleyen uluslararası ticaret kuralları.
 • Customs Duties: Gümrük vergileri. Bir ülkeden diğerine yapılan uluslararası gönderilerde, alıcı tarafından ödenmesi gereken ithalat vergileri.
 • Importer of Record (IOR): Kayıt Sahibi İthalatçı. Bir ülkeye yapılan uluslararası gönderinin ithalatında resmi olarak kayıtlı olan ve gümrük beyannamesini yapan kişi veya şirket.
 • Exporter of Record (EOR): Kayıt Sahibi İhracatçı. Bir ülkeden yapılan uluslararası gönderinin ihracatında resmi olarak kayıtlı olan ve gümrük beyannamesini yapan kişi veya şirket.
 • Freight Insurance: Kargo sigortası. Uluslararası kargo taşımacılığında, gönderinin taşıma sırasında kaybolması, zarar görmesi veya hasar görmesi durumunda tazminat sağlayan sigorta poliçesi.
 • Import License: İthalat lisansı. Bazı ülkelerde belirli ürünlerin ithalatının yapılabilmesi için alınması gereken resmi izin veya lisans.
 • Export License: İhracat lisansı. Bazı ülkelerde belirli ürünlerin ihracatının yapılabilmesi için alınması gereken resmi izin veya lisans.
 • Air Waybill (AWB): Hava yolu taşımacılığında kullanılan taşıma senedi. Kargonun göndericiden alıcıya hava yoluyla taşındığını belgeleyen resmi belge.
 • ATA Carnet: Geçici İthalat-İhracat Belgesi. Fuarlar, sergiler veya diğer geçici amaçlarla uluslararası gönderilerin gümrük işlemlerini kolaylaştıran belge.
 • Harmonized System (HS) Code: Uyumlu Sistem Kodu. Uluslararası ticarette kullanılan, mal ve hizmetlerin sınıflandırılması ve tanımlanması için kullanılan standart bir kod sistemi.

Bu terimler, uluslararası kargo taşımacılığıyla ilgili önemli taşımacılık terimlerinden bazılarıdır. Ancak, uluslararası taşımacılık karmaşık bir alan olduğundan, daha spesifik terimler ve belgeler de bulunmaktadır. Uluslararası kargo hizmetleri sağlayıcıları veya gümrük otoriteleri tarafından kullanılan belge ve terimler ülkelere göre farklılık gösterebilir. (Taşımacılık terimleri)

Taşımacılıkda talep edilen evraklar için kullanılan terimler nelerdir

Taşımacılıkta talep edilmesi muhtemel olan evraklar için kullanılan taşımacılık terimleri şunlardır:

Fatura (Invoice): Mal veya hizmetlerin satışını belgeleyen ve ödeme taleplerini içeren resmi belge.

Taşıma Emri (Transportation Order): Gönderinin taşınması için düzenlenen belge. Göndericiden alıcıya gönderilecek malın taşıma detaylarını içerir.

Nakliye Sözleşmesi (Transportation Contract): Taşıma hizmetlerinin sağlayıcısı ile gönderici veya alıcı arasında yapılan anlaşma ve taşıma koşullarını belirleyen resmi sözleşme.

Konşimento (Bill of Lading): Denizyolu taşımacılığında kullanılan taşıma senedi. Göndericinin yükünü taşıyıcıya teslim ettiğini ve alıcının yükü teslim almayı kabul ettiğini belgeleyen resmi belge.

Havayolu Konşimentosu (Air Waybill): Hava yolu taşımacılığında kullanılan taşıma senedi. Kargonun göndericiden alıcıya hava yoluyla taşındığını belgeleyen resmi belge.

CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) Belgesi: Karayolu taşımacılığında kullanılan uluslararası taşıma belgesi.

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy): Kargo sigortası için düzenlenen belge. Gönderinin taşıma sırasında oluşabilecek kayıp, hasar veya hırsızlık gibi risklere karşı koruma sağlar.

Menşe Belgesi (Certificate of Origin): Gönderilen malın hangi ülkede üretildiğini ve menşei bilgisini belgeleyen resmi belge. Gümrük işlemlerinde kullanılır.

İrsaliye (Delivery Note): Gönderilen malın teslimatını belgeleyen ve alıcının teslim aldığını onayladığı belge.

TIR Karnesi (TIR Carnet): Karayolu taşımacılığında kullanılan uluslararası taşıma belgesi. Gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve süreci hızlandırmak için kullanılır.

Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration): Uluslararası gönderilerin gümrük işlemleri için doldurulan ve gönderinin içeriğini, değerini ve diğer detayları belirten resmi beyan formu.

Bu terimler, taşımacılık sürecinde talep edilen evraklarla ilgili önemli taşımacılık terimlerinden bazılarıdır. Ancak, taşımacılık süreci ve gereklilikleri ülkelere, taşıma modlarına ve gönderi türlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, taşımacılık işlemlerinde ilgili ülkelerin ve taşıma sağlayıcılarının taleplerini takip etmek önemlidir.

Taşımacılıkta kullanılan kargo takip terimleri nelerdir

Taşımacılıkta kullanılan yurtiçi kargo takip ve Uluslararası Kargo Takip terimleri şunlardır:

 • Tracking Number: Kargonun takip edilebilmesi için atanan benzersiz numara.
 • Shipment Tracking: Kargonun hareketlerinin takip edildiği süreç.
 • Tracking System: Kargo takip sistemi. Kargo hareketlerini kaydetmek, güncellemek ve takip etmek için kullanılan bir sistem veya platform.
 • In Transit: Kargonun gönderici ile alıcı arasında taşındığı süreç.
 • Departure Scan: Kargonun gönderi noktasından ayrıldığının tespit edildiği tarama.
 • Arrival Scan: Kargonun varış noktasına ulaştığının tespit edildiği tarama.
 • Delivered: Kargonun alıcıya teslim edildiği.
 • Exception: Kargo taşıma sürecinde herhangi bir aksaklık, gecikme veya sorunun yaşandığı durum.
 • Out for Delivery: Kargonun dağıtım için teslimat aracına verildiği.
 • Delivery Attempt: Kargonun alıcıya teslim edilmeye çalışıldığı ancak başarısız olduğu durum.
 • Held at Customs: Kargonun gümrükte bekletildiği.
 • Delivery Confirmation: Kargonun alıcının imzası veya onayıyla teslim edildiğinin doğrulandığı bilgi.
 • POD (Proof of Delivery): Teslimatın gerçekleştiğini kanıtlayan belge veya bilgi.
 • Transit Time: Kargonun gönderici ile alıcı arasındaki taşıma süresi.
 • Estimated Delivery Date: Tahmini teslimat tarihi. Kargonun ne zaman alıcıya ulaşması bekleniyor.

Bu terimler, kargo takip sürecinde kullanılan yaygın terimlerden bazılarıdır. Her kargo taşıma şirketi veya lojistik sağlayıcı kendi sistemlerinde farklı taşımacılık terimleri veya ifadeler kullanabilir, bu nedenle spesifik bir şirkete veya platforma bağlı olarak terimler değişebilir.


Not: Taşımacılık terimleri içeriği Wikipedia‘dan alınan bilgiler ile beslenmiştir, eksik veya yanlış bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümü aracılığı ile düzeltme talep edebilirsiniz.

Yorum yap