Geçici sığınmacı

  Nedir, Gündem
Gecici siginmacilar

Geçici sığınmacı nedir?

Geçici sığınmacı, sığınma talebi bulunan ancak henüz sığınma statüsü kazanmamış kişileri ifade eder. Bu kişiler, ülkelerindeki çatışma, zulüm, savaş, insan hakları ihlalleri veya diğer acil durumlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Geçici sığınmacılar, sığınma başvurusunda bulunmuş ancak başvuruları henüz sonuçlanmamış veya sığınma statüsü verilmemiş olan kişilerdir.

Geçici sığınmacılar genellikle sığınma süreci boyunca geçici koruma, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için kamplarda veya geçici barınma merkezlerinde kalırlar. Sığınma başvurusu inceleme süreci devam ederken, geçici olanlar belirli bir süre boyunca ülkede kalabilirler. Sonuçlandığında ise sığınma talepleri değerlendirilerek sığınma statüsü verilip verilmeyeceği belirlenir.

Geçici sığınmacıların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması, uluslararası hukuk ve insan hakları standartlarına uygun olarak yapılmalıdır. Ülkeler, geçici sığınmacıların güvenliğini ve insan haklarını korumak için çeşitli programlar ve hizmetler sağlamaktadır. Bu, barınma, sağlık hizmetleri, eğitim, beslenme, psikososyal destek gibi alanları kapsayabilir.

Geçici sığınmacılar, sığınma talepleri sonuçlandığında ya sığınma statüsü alarak uzun vadeli koruma altına alınırlar ya da talepleri reddedildiğinde geri gönderme sürecine tabi tutulurlar. Her ülkenin sığınmacı politikaları ve süreçleri farklı olabilir, bu nedenle her durum ülkeye ve ilgili yasal düzenlemelere bağlı olarak değerlendirilmelidir.

Geçici sığınmacı statüsünün uluslararası hukuktaki yeri nedir

Geçici sığınmacılarla ilgili statü ve koruma uluslararası hukukun bir parçasıdır. İlgili en önemli belge, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’dir.

Bu sözleşme, mültecilerin haklarını ve korunmalarını düzenlemektedir.

Geçici sığınmacılar, Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’nin kapsamına giren kişilerdir. Sözleşme, mültecilerin ırk, din, milliyet, sosyal grup veya siyasi görüşleri nedeniyle zulme uğradığı veya haklarının ihlal edildiği durumlarda korunmalarını sağlamaktadır. Geçici olanlar da bu korumadan faydalanabilirler.

Sözleşme, mültecilere çeşitli haklar tanımaktadır. Bu haklar arasında yaşama hakkı, eğitim, sağlık hizmetleri, çalışma, seyahat özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve aile birleşimi gibi temel insan hakları yer almaktadır. Geçici sığınmacılar da bu haklardan yararlanma hakkına sahiptir.

Bununla birlikte, geçici olanların, sığınma talepleri sonuçlanana kadar belirli bir statüde bulunurlar. Ülkeler, sığınma başvurusu inceleme süreci boyunca bu sığınmacılara koruma sağlamakla yükümlüdür. Sığınma başvurusu olumlu sonuçlandığında, geçici olanlar normal sığınma statüsü alabilir ve daha uzun vadeli koruma altına alınabilirler. Ancak başvuru reddedildiğinde veya geçici koruma süresi sona erdiğinde geri gönderme sürecine tabi tutulabilirler.

Geçici sığınmacıların statüsü ve korunmasıyla ilgili daha spesifik kurallar ve düzenlemeler, her ülkenin ulusal yasalarına ve mülteci politikalarına bağlı olarak değişebilir. Ancak uluslararası hukuktaki temel prensipler ve standartlar, geçici sığınmacıların insan haklarının korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir referans noktasıdır.

Son 20 yılda en fazla geçici sığınmacı kabul eden ülkeler?

Geçici sığınmacı kabul eden ülkeler sürekli olarak değişebilir ve istatistikler ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki ülkeler, geçici sığınmacıları büyük ölçüde kabul etmiş ve barındırmışlardır:

Türkiye: Türkiye, son yıllarda dünyanın en fazla geçici sığınmacı kabul eden ülkesi olmuştur. Özellikle Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye yoğun bir şekilde sığınmasıyla Türkiye önemli bir geçici sığınmacı merkezi haline gelmiştir.

Pakistan: Pakistan, uzun yıllardır Afganistan’dan gelen geçici sığınmacıları barındırmaktadır. Afganistan’daki çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle Pakistan’a sığınan sığınmacı sayısı oldukça yüksektir.

İran: İran, aynı şekilde Afganistan’dan gelen geçici sığınmacıları kabul etmektedir. İran-Afganistan sınırında yaşanan çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle birçok Afganistan vatandaşı İran’a sığınmaktadır.

Uganda: Uganda, özellikle komşu ülkelerdeki çatışmalar ve krizler nedeniyle büyük bir geçici sığınmacı nüfusu barındırmaktadır. Özellikle Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden gelen sığınmacılar Uganda’ya sığınmaktadır.

Bangladeş: Bangladeş, Myanmar’daki Rohingya krizi nedeniyle büyük bir sığınmacı akınına maruz kalmıştır. Myanmar’dan kaçan Rohingya Müslümanları, Bangladeş’e sığınmaktadır.

Lübnan: Lübnan, Suriye iç savaşı nedeniyle büyük bir sığınmacı akınına uğramıştır. Suriyeli sığınmacıların büyük bir kısmı Lübnan’a sığınmıştır.

Bu listede yer alan ülkeler son 20 yılda sığınmacıların yoğun olarak kabul edildiği ve barındırıldığı ülkelerdir. Ancak geçici sığınma için gelen akınları, çeşitli krizler, çatışmalar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle farklı ülkelerde de görülebilir.

Geçici koruma statüsü Nedir

Geçici koruma statüsü, uluslararası koruma ihtiyacı olan ve mülteci statüsüne sahip olmayan kişilere verilen bir hukuki statüdür. Bu statü, çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve uluslararası koruma talebinde bulunan kişilere geçici olarak koruma sağlamayı amaçlar.

Geçici koruma, genellikle büyük çaplı olaylar veya toplu göçler sonucunda ortaya çıkan acil durumlarda uygulanır. Örneğin, savaş, iç çatışma, doğal afet veya diğer insan hakları ihlalleri gibi durumlar nedeniyle bir ülkeden kaçan kişiler, geçici koruma altına alınabilir.

Geçici koruma statüsü, mülteci statüsüne sahip olmayan kişilere belirli bir süre boyunca koruma sağlar. Bu statü altındaki kişiler, geçici olarak kabul edildikleri ülkede barınma, güvenlik, sağlık hizmetleri ve diğer temel ihtiyaçlardan faydalanma imkanına sahip olurlar.

Geçici koruma statüsü, uluslararası hukukun ve ilgili ülkenin yasalarının bir parçasıdır. Her ülkenin geçici koruma uygulamaları ve kriterleri farklı olabilir. Geçici koruma, mülteci statüsüne sahip olmayan kişilere geçici bir güvence sağlamak amacıyla uygulanan bir mekanizmadır.

Mülteci nedir ?

Mülteci, kendi ülkesindeki zulüm, savaş, çatışma, insan hakları ihlalleri veya diğer ciddi koşullar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan ve uluslararası koruma talebinde bulunan kişidir. Mülteciler, korku ve tehdit altında oldukları için ülkelerini terk ederler ve başka bir ülkede güvenli bir sığınma ararlar.

Mülteciler, korunma ve güvenlik arayışı içinde oldukları için uluslararası hukuk tarafından korunurlar. Genellikle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından tanınır ve uluslararası koruma sağlanması için çalışılır. Mülteciler, uluslararası hukukun tanıdığı haklara sahiptir, bu haklar arasında yaşama hakkı, güvenlik, barınma, sağlık hizmetleri, eğitim ve çalışma hakkı gibi temel insan hakları yer alır.

Mülteciler, sığınmacı statüsüne sahip olurlar ve çoğunlukla ülkelerine geri dönme imkanına sahip değillerdir. Birçok mülteci, uzun süreli veya kalıcı bir yerleşim yeri bulmak için başka bir ülkeye yerleşir ve yeni bir hayata başlar. Mültecilerin uluslararası koruma ve insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması, uluslararası toplumun sorumluluğu olarak kabul edilir.


Not: Geçici sığınmacı içeriği Wikipedia‘dan alınan bilgiler ile beslenmiştir, eksik veya yanlış bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümü aracılığı ile düzeltme talep edebilirsiniz.

Yorum yap