Kategori : Nedir

Geçici sığınmacı

Geçici sığınmacı nedir? Geçici sığınmacı, sığınma talebi bulunan ancak henüz sığınma statüsü kazanmamış kişileri ifade eder. Bu kişiler, ülkelerindeki çatışma, zulüm, savaş, insan hakları ihlalleri veya diğer acil durumlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Geçici sığınmacılar, sığınma başvurusunda bulunmuş ancak başvuruları henüz sonuçlanmamış veya sığınma statüsü verilmemiş olan kişilerdir. Geçici sığınmacılar genellikle sığınma süreci ..

Devamını Oku

Epistemoloji nedir

Epistemoloji nedir? Bilgi felsefesi ne anlama gelir Epistemoloji, bilgi teorisini ve bilginin doğasını inceleyen felsefi bir disiplindir. Kelime kökeni Yunanca’da “episteme” (bilgi) ve “logos” (anlama) kelimelerinden gelir. Epistemoloji, bilginin ne olduğu, bilginin kaynakları, bilginin doğruluğu, bilgiye nasıl ulaşıldığı ve bilginin kapsamı gibi konuları ele alır. Epistemoloji, insanın bilgiyi nasıl elde ettiğini, bilgiyi sınıflandırmayı ve değerlendirmeyi, ..

Devamını Oku

Ortodoks Ekonomi Modeli

Ortodoks Ekonomi modeli nedir Serbest piyasa ve liberal ekonomi prensiplerine dayanan bir ekonomik yaklaşımdır. Bu modelde, bireysel özgürlükler, özel mülkiyet hakları, rekabet ve piyasa güçlerinin serbestçe işlemesi önemli ilkelerdir. Ortodoks ekonomi modeli, devlet müdahalesini ve regülasyonu en aza indirerek piyasa dinamiklerinin doğal olarak işlemesine izin verir. Talep ve arz dengesiyle fiyatlar ve üretim miktarları belirlenirken, ..

Devamını Oku